Propozice silniční Beskyd tour 2024

Termín:    29.6. 2024
Trasy:      A 163km| 3100m,  B 121km|2000m, C 53km|700m

               Zážitková,.nesoutěžní trasa Oldtimer Beskyd tour rally 160 km (OBTR|170)

Start:       Bílá v Beskydech,  9:15 OBTR|170, 9:30 hod, trasy A,B.Trasa C-start 10:15 hod.
Cíl:   
Trasa A - Bílá v Beskydech
Trasa B - Bílá v Beskydech
Trasa C - Bílá v Beskydech

Trasa OBTR|160 - Bílá v Beskydech

Kategorie:    
Trasy A,B: muži: do 29 let- A, 30 -39 B, 40-49 C, 50-55 D, 56-60 E, 61 a více F, ženy do39 let Z, nad čtyřicet let ZV
Trasa C: junioři do 18 let, juniorky do 18 let, muži, ženy - bez rozdílu věku

Trasa OBTR|170 bez kategorií

Na trase OBTR|170 nezávodíte způsobem start- cíl. Pouze Váš čas ve vyznačených segmentech bude sčítán a pak celkově vyhodnocen. Potřebujete k tomu mít v telefonu aplikaci STRAVA, díky níž budeme trasu vyhodnocovat. Světy oldtimer a  up-to-date se tady propojí a uvidíme, jak to bude fungovat :-)

Jak na to?

Instalujte si  aplikaci STRAVA, pokud ji již nepoužíváte.

Zde si najděte klub Oldtimer Beskyd tour rally .

Pak požádejte o přijetí do skupiny (klubu) a my Vám přijetí potvrdíme. Pak bude Váš výkon na segmentech evidovatelný.

Oldimer Beskyd Tour Rally.gpx         strava.jpg

Přihlášky:    
Na internetové adrese www.beskydtour.cz
Pořadatel: KOLEČKO z.s.
e-mail: beskydtour@atlas.cz,  Přihlášky z propozic, jiných tiskovin nebo z internetu je možno kopírovat.

Uzávěrka on-line přihlášek včetně platby pro uznání nároku na pamětní dres:  26. 6. včetně.

Startovné:

Trasy A,B: při platbě do 31. 3. 2024  600 Kč / 24 EUR s nárokem na pamětní dres XXX. ročníku závodu, potom 700 Kč / 28 EUR při platbě předem s nárokem na pamětní dres XXX. ročníku závodu, v den prezentace(28. a 29. 6.)  800 Kč / 32 EUR bez nároku na pamětní dres XXX. ročníku závodu.

Trasa C: 300 Kč / 12 EUR bez nároku na pamětní dres XXX. ročníku závodu.

Trasa OBTR|170: 150 Kč / 6 EUR bez nároku na pamětní dres XXX. ročníku závodu.

Na účet  204796389/0600 nebo v hotovosti při prezentaci, variabilní symbol uveďte buď var.symbol vygenerovaný při internetovém on-line přihlášení nebo své rodné číslo .

Pro zahraniční platbu: IBAN - CZ71 0600 0000 0002 0479 6389

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu a technický servis na trati.  Občerstvení v průběhu závodu a v cíli závodu teplé jídlo.

Prezentace:    
28. 6. od 16 hod do 20 hod, Bílá v Beskydech-bistro Domovjanka, (29. 6. před startem je  prezentace možná od 7:30 do startu příslušné trasy )

Informace:    
Trasa A-3 občerstvovací stanice, trasa B-2 občerstvovací stanice, trasa C-bez občerstvovací stanice, všechny trasy-teplé jídlo v cíli, možnost ubytování v místě.

Suvenýr: pamětní dres XXX. ročníku závodu pro předem přihlášené se zaplaceným startovným na trasy A,B, pro ostatní drobné dárky sponzorů 
Ceny:          
Pro vítěze na dlouhé trati finanční odměna, první na horských prémiích  finanční odměna, pro první tři v každé kategorii pamětní medaile.

Soutěž  týmů:    
Hodnotí se součtem časů 3 jeho členů a to v mužské a ženské kategorii bez ohledu na věkové kategorie. Soutěž týmů je vyhlášena na obou tratích.

Prémie:
Dvě horské prémie. Pustevny -absolutní vítěz bez ohledu na to, kterou trasu jede, Kasárna - pro dlouhou  trasu. Vítězem horské prémie se stává závodník, který projede první její metou a  zároveň dokončí závod. Pokud ne, vítězem je další v pořadí.

Upozornění:
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných místech trati budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé a Policie ČR. Na trase závodu nutno dbát  pokynů traťových rozhodčích, neuposlechnutí může vést k diskvalifikaci závodníka.

Účastník je povinen používat po celou dobu závodu ochrannou cyklistickou přilbu. 

Čas bude měřen pomocí elektronických čipů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.

Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným sohlasem zákonného zástupce nebo v bezprosředním doprovodu dospělé osoby. Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v jedné z kategorií.

V případě zrušení závodu z vyšší moci (zemětřesení, povodeň apod.) se startovné nevrací.

V případě změny kategorie při prezentaci se platí poplatek 50,- Kč.

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti způsobené druhým osobám.

Partneři
partner_1
partner_2
partner_3
partner_4
partner_5
partner_6
partner_7
partner_8
partner_9
partner_10
partner_11
partner_12
partner_13
partner_14
partner_15
partner_16
partner_17
partner_18
partner_19
partner_20
partner_21
partner_22
partner_23
partner_24
Pořadatel: KOLEČKO z.s.
Kontakt : beskydtour@atlas.cz, 603 251 905