Propozice silniční Beskyd tour 2023

Termín:    24.6. 2023
Trasy:      A 163km/ 3100m,  B 121km/2000m, C 53km/700m
Start:       Bílá v Beskydech, 9:30hod, trasy A,B.Trasa C-start 10:15hod.
Cíl:   
Trasa A - Bílá v Beskydech
Trasa B - Bílá v Beskydech
Trasa C - Bílá v Beskydech

Kategorie:    
Trasy A,B: muži: do 29 let- A, 30 -39 B, 40-49 C, 50-55 D, 56-60 E, 61 a více F, ženy do39 let Z, nad čtyřicet let ZV
Trasa C: junioři do 18 let, juniorky do 18 let, muži, ženy - bez rozdílu věku

Přihlášky:    
Na internetové adrese www.beskydtour.cz
Pořadatel: KOLEČKO z.s.
e-mail: beskydtour@atlas.cz,  Přihlášky z propozic, jiných tiskovin nebo z internetu je možno kopírovat.

Startovné:
Trasy A,B: při platbě do 31. 3. 2023  500 Kč / 21 EUR, potom 600 Kč / 25 EUR při platbě předem, v den prezentace 700 Kč / 29 EUR.
Trasa C: 250 Kč / 11 EUR.

Na účet  204796389/0600 nebo v hotovosti při prezentaci, variabilní symbol uveďte buď var.symbol vygenerovaný při internetovém on-line přihlášení nebo své rodné číslo .

Pro zahraniční platbu: IBAN - CZ71 0600 0000 0002 0479 6389

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu a technický servis na trati.  Občerstvení v průběhu závodu a v cíli závodu teplé jídlo.

Prezentace:    
23. 6. od 16 hod do 20 hod, Bílá v Beskydech-bistro Domovjanka, (24. 6. před startem je  prezentace možná od 7:30 do startu příslušné trasy )

Informace:    
Trasa A-3 občerstvovací stanice, trasa B-2 občerstvovací stanice, trasa C-bez občerstvovací stanice, všechny trasy-teplé jídlo v cíli, možnost ubytování v místě.Prezentace Bílá v Beskydech-bistro v objektu Ski Bílá za poikladnami lanovek.

Suvenýr:   Každý závodník dostane drobné dárky od pořadatelů a sponzorů závodu.
Ceny:          
Pro vítěze na dlouhé trati finanční odměna, první na horských prémiích  finanční odměna, pro první tři v každé kategorii pamětní medaile.

Soutěž  týmů:    
Hodnotí se součtem časů 3 jeho členů a to v mužské a ženské kategorii bez ohledu na věkové kategorie. Soutěž týmů je vyhlášena na obou tratích.

Prémie:
Dvě horské prémie. Pustevny -absolutní vítěz bez ohledu na to, kterou trasu jede, Kasárna - pro dlouhou  trasu. Vítězem horské prémie se stává závodník, který projede první její metou a  zároveň dokončí závod. Pokud ne, vítězem je další v pořadí.

Upozornění:
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných místech trati budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé a Policie ČR. Na trase závodu nutno dbát  pokynů traťových rozhodčích, neuposlechnutí může vést k diskvalifikaci závodníka.

Účastník je povinen používat po celou dobu závodu ochrannou cyklistickou přilbu. 

Čas bude měřen pomocí elektronických čipů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.

Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným sohlasem zákonného zástupce nebo v bezprosředním doprovodu dospělé osoby. Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v jedné z kategorií.

V případě zrušení závodu z vyšší moci (zemětřesení, povodeň apod.) se startovné nevrací.

V případě změny kategorie při prezentaci se platí poplatek 50,- Kč.

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti způsobené druhým osobám.

Partneři
partner_1
partner_2
partner_3
partner_4
partner_5
partner_6
partner_7
partner_8
partner_9
partner_10
partner_11
partner_12
partner_13
partner_14
partner_15
partner_16
partner_17
partner_18
partner_19
partner_20
Pořadatel: KOLEČKO o.s., 26.dubna 208, 725 27 Ostrava
Kontakt : beskydtour@atlas.cz, 603 251 905